Οι δύο ποντικίνες

Δύο ποντικίνες μπήκαν σε ένα πηγάδι για να πιουν νερό. Μα πόσο δύσκολο ήταν να βγουν έξω…

Μία ιστορία που μας μαθαίνει να στηριζόμαστε σε όσους μας δίνουν ελπίδα μα πάνω από όλα στις δικές μας δυνάμεις.

Αφήγηση Βιργινία Κοκκίνου

Μουσική Secrets of the Earth – Lama House

Μουσική σήματος Γιάννης Ανθόπουλος