Οι 3 καλές συμβουλές


Παραμύθι από την Ελλάδα

Ο Γιάννης θα ξενιτευτεί. Δουλειά θα πιάσει στο σπίτι ενός άρχοντα. Μα σαν αποφασίσει να γυρίσει πίσω, η πληρωμή του θα είναι 3 καλές συμβουλές. Άραγε θα του φανούν χρήσιμες;

Πηγή: Ελληνικά Παραμύθια, Γ.Α. Μέγας, εκδ. Κολλάρος & Σια

Αφήγηση Βιργινία Κοκκίνου
Μουσική: Γιάννης Ανθόπουλος